+48 798 099 461 Wrocław, ul. Długa 68D Pn - Śr : 10:00 - 18:00 | Czw - Pt : 7:00 - 15:00

Staż zawodowy, czyli jak znaleźć pracę bez doświadczenia?

Usłyszałeś kiedykolwiek, że masz: „za mało doświadczenia, żeby zostać zatrudnionym”? A może martwisz się, że tak się stanie? Nie Ty jeden. To powszechny problem, z którym spotykają się najczęściej młode osoby, dopiero wchodzące na rynek. Wielu z nich zastanawia się, jak znaleźć pracę bez doświadczenia, aby móc budować CV? Choć odpowiedzi jest kilka, to jednak najciekawszy i najbardziej dostępny wydaje się staż zawodowy.

W ten sposób osoby zarejestrowane jako bezrobotne, mogą zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie w wybranej branży, dodatkowo otrzymując za to wynagrodzenie (stypendium) od Powiatowego Urzędu Pracy.

Czytając poniższy artykuł, dowiesz się:

 • Ile trwa staż zawodowy?
 • Czym różni się od praktyki?
 • Ile wynosi wynagrodzenie?
 • Kto może z niego skorzystać?
 • Jak się na niego dostać?
 • Jakie są jego zalety?

Brak doświadczenia lub inne czynniki życiowe nie muszą być przeszkodą do znalezienia dobrej pracy!

jak znaleźć pracę bez doświadczenia

Kto może skorzystać ze stażu zawodowego?

Podstawowym warunkiem wymaganym przez ustawodawcę jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej we właściwym Urzędzie Pracy. To jednak niejedyne kryterium, które należy spełnić. Do ubiegania się o staż zawodowy kwalifikują się przede wszystkim osoby bezrobotne, które:

 • mają mniej niż 25 lat lub więcej niż 50 lat,
 • są niepełnosprawne,
 • mają mniej niż 18 lat i wychowują dziecko,
 • nie mają kwalifikacji lub doświadczenia, lub średniego wykształcenia,
 • pobierają świadczenia społeczne,
 • nie studiują w trybie stacjonarnym.

Po bardziej szczegółowe wytyczne warto zgłosić się do Urzędu Pracy. Przedstawi on wszystkie kryteria, które należy spełnić, ponieważ mogą być one rozszerzone o takie aspekty, jak m.in.: pozostawianie osobą bezrobotną przez długi czas.

Jak się dostać?

Istnieją dwie drogi, dzięki którym możesz ubiegać się o staż zawodowy i tym samym znaleźć pracę bez doświadczenia. Oto one:

 • składasz wniosek do właściwego Urzędu Pracy, a następnie czekasz na propozycję pracy ze strony urzędników,
 • samodzielnie szukasz odpowiedniego pracodawcy, który – po akceptacji – zgłasza rozpoczęcie Twojego stażu w Urzędzie Pracy.

Ustawodawca wyszczególnił również pojęcie bonu stażowego dla osób, które nie skończyły 30 roku życia.

Pracodawca przyjmuje w takiej sytuacji osobę bezrobotną na 6-miesięczny staż, a następnie ma obowiązek zatrudnić ją na kolejne 6 miesięcy. Wszelkie koszty, poniesione przez stażystę w wyniku: dojazdów (maksymalnie 600 zł) i badań lekarskich, zostają pokryte przez Urząd Pracy. Co więcej, pracodawca otrzymuje 1 500 zł za przyjęcie do pracy osoby bezrobotnej.

Obowiązkowe dokumenty

Samo zakończenie stażu zawodowego to za mało, aby – według prawa polskiego – był on uznany za odbyty. Choć powyższe zdanie może brzmieć dziwnie, warto wiedzieć, że na osobie bezrobotnej spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie:

 • listy obecności,
 • sprawozdania.

Pierwszy dokument należy regularnie przekazywać Urzędowi Pracy (raz w miesiącu). Stanowi on potwierdzenie uczestniczenia w stażu. Drugi dokument natomiast jest wymagany po jego zakończeniu, a jego celem jest podsumowanie czynności, wykonywanych przez stażystę.

Staż czy praktyka?

Nie należy mylić pojęć: „staż zawodowy” oraz „praktyka”, ponieważ zachodzą między nimi istotne różnice.

Praktyka jest przeznaczona dla osób młodych (zwłaszcza studentów i absolwentów), którzy chcą szybko zdobyć potrzebne doświadczenie. Jest ona organizowana bez udziału Urzędu Pracy i bardzo często wiąże się z nieodpłatną formą zatrudnienia (lub wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie).

Staż zawodowy jest natomiast odpłatny, podejmowany przy udziale Urzędu Pracy oraz dotyczy osób bezrobotnych. Z praktykami łączy go natomiast cel: wsparcie dla osób, które nie wiedzą, jak znaleźć pracę bez doświadczenia, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zyskać stabilne wynagrodzenie.

staż zawodowy

Ile trwa staż zawodowy?

Ustawodawca wskazuje, że jednorazowy staż może trwać nie więcej niż 6 miesięcy. Jego ponowne podjęcie u tego samego pracodawcy jest możliwe, ale dopiero po upływie minimum roku od zakończenia poprzedniego.

Co więcej, staż zawodowy może trwać maksymalnie przez 12 miesięcy (u jednego pracodawcy) lub 24 miesiące (ogólnie).

Wynagrodzenie

Kwota, jaką możesz oczekiwać za miesiąc pracy, jest uzależniona od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, który obecnie (stan na luty 2021 rok) wynosi 1200 zł. Po przeliczeniach procentowych ustalonych przez ustawodawcę, wynagrodzenie za staż zawodowy wynosi około 1450 zł na miesiąc i jest opłacane przez Fundusz Pracy.

Czy warto iść na staż zawodowy?

Posłużmy się metaforą. Czy warto brać w ciemno pewną „piątkę” na loterii, czy może lepiej czekać na wygranie „szóstki”?

Znajdą się osoby, które wolą czekać (i na „szóstkę”, i na stałe zatrudnienie), jednak doświadczenie i wiedza pokazują, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest przyjęcie oferowanego wsparcia, które daje bezpieczeństwo i stabilizację.

Staż zawodowy to bez wątpienia pomocna dłoń, po którą mogą sięgnąć osoby bezrobotne. Jeśli nie mają one perspektyw na lepsze zatrudnienie, mogą skorzystać z pewnego wynagrodzenia, które wiąże się również z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Tym samym staż z Urzędu Pracy daje szansę na:

 • zdobywanie doświadczenia,
 • poszerzanie zakresu umiejętności,
 • zwiększanie swoich możliwości na rynku pracy,
 • sprawdzenie się w danej branży,
 • stały dochód,
 • budowanie portfolio i CV.

Jak więc widać, to atrakcyjna forma pomocy dla osób bezrobotnych. Jest ona skierowana zarówno dla osób młodych, jak i starszych, dzięki czemu może z niej skorzystać relatywnie duża grupa ludzi.

staż z urzędu pracy

Jak znaleźć pracę bez doświadczenia?

Staż zawodowy daje bez wątpienia obopólną korzyść: zarówno dla osoby bezrobotnej, jak i pracodawcy. W ten sposób przedsiębiorcy chętniej decydują się na przyjęcie nowej osoby, co pozwala łatwiej odszukać firmę w której można wykorzystać w praktyce swoje wykształcenie oraz zwiększyć kompetencje zawodowe.

Znalezienie dobrej pracy i podnoszenie swoich kwalifikacji nie jest proste, ale możliwe. Należy jednak szukać szans, jakie oferują poszczególne instytucje, a także nie poprzestawać na pojedynczych niepowodzeniach. Zamiast więc wyłącznie szukać odpowiedzi na pytanie, jak znaleźć pracę bez doświadczenia, rekomendujemy podnoszenie swoich kompetencji zawodowych w kursach lub szkoleniach, założenie własnej firmy lub złożenie wniosku do Urzędu Pracy o staż zawodowy albo poszukanie go samodzielnie poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami.

Możliwości jest wiele. Wystarczy wybrać jedną z nich i sprawdzić ją w praktyce.

Zamów kontakt

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.