+48 798 099 461 Wrocław, ul. Długa 68D Pn - Śr : 10:00 - 18:00 | Czw - Pt : 7:00 - 15:00

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w 2024 roku

Wielu przedsiębiorców odczuwa presję podatkową i jednocześnie zastanawia się, co zrobić, aby zredukować tego rodzaju koszty. Z pomocą przychodzą ulgi podatkowe, które są nie tylko narzędziem do optymalizacji obciążeń finansowych, ale także ważnym elementem strategii rozwoju każdej firmy. Przemyślane wykorzystanie poszczególnych odliczeń pozwala bowiem zwiększyć efektywność operacyjną i finansową przedsiębiorstwa. W biurze rachunkowym Trasted przygotowaliśmy obszerny i kompletny przewodnik po ulgach podatkowych dla przedsiębiorców w 2024 roku. Przeczytaj, zapisz na później, wracaj tutaj tak często, jak tego potrzebujesz i mądrze zarządzaj finansami swojej firmy!

Jak działa ulga podatkowa?

Ulgi podatkowe pozwalają nie tylko przedsiębiorcom, ale także osobom fizycznym na zmniejszenie należnego podatku, zwykle poprzez obniżenie podstawy opodatkowania, od której podatek jest naliczany. Można więc powiedzieć, iż jest to forma wsparcia od państwa polskiego, pozwalają na generowanie oszczędności tym osobom i podmiotom gospodarczym, które spełniają określone warunki. Jak sam się przekonasz, ulgi podatkowe mogą być związane z okolicznościami życia osobistego podatnika (np. ulga rehabilitacyjna, ulga na dziecko), podejmowanymi inwestycjami (np. ulga na zabytki) lub działalnością gospodarczą (np. ulga na robotyzację, ulga B+R).

Ulgi podatkowe, które wyjaśniliśmy w dalszej części artykułu, można również podzielić na dwie kategorie.

 1. Ulgi odliczane od podatku – pozwalają na bezpośrednie zmniejszenie kwoty podatku należnego. Przykładem może być ulga prorodzinna, gdzie określona kwota jest odliczana bezpośrednio od podatku, który należy zapłacić. Jest to korzystne szczególnie dla tych osób, które mają wyższe dochody, a tym samym wyższe zobowiązania podatkowe. Takie odliczenie bezpośrednio obniża bowiem należny podatek, co jest odczuwalne w finalnym rozliczeniu.
 1. Ulgi odliczane od dochodu – polegają na zmniejszeniu dochodu, podlegającego opodatkowaniu, co pośrednio wpływa na obniżenie podatku. Przykładem może być odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, które zmniejsza dochód do opodatkowania. To korzystna opcja zwłaszcza dla tych osób, które płacą podatek według progresywnej skali podatkowej, gdyż zmniejszenie dochodu może spowodować, że podatnik znajdzie się w niższej stawce podatkowej (12% zamiast 32%).

Warto dobrze zrozumieć zasadę działania ulg podatkowych oraz różnice, jakie zachodzą między ulgami odliczanymi od podatku a ulgami odliczanymi od dochodu. W ten sposób możesz lepiej planować swoje działania biznesowe i skuteczniej zarządzać finansami firmy. Ulgi podatkowe stanowią istotne narzędzie w rękach przedsiębiorców, pozwalając na nierzadko znaczące oszczędności, które zwłaszcza w dłuższej perspektywie mogą wpłynąć pozytywnie na rozwój i stabilność firmy.

ulgi podatkowe 2024

Jakie korzyści dają ulgi podatkowe dla przedsiębiorców?

Korzyści płynące z ulg podatkowych są wielowymiarowe. 

 1. Redukują bezpośredni koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Mniejsze podatki to większa płynność finansowa, co jest szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często borykają się z „cashflow”. 
 2. Odpowiednio wykorzystane ulgi mogą służyć jako narzędzie do osiągania celów strategicznych. Na przykład ulga B+R może być wykorzystana do finansowania działalności badawczo-rozwojowej, co w dłuższej perspektywie może przynieść przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną poprzez innowacje.
 3. Ulgi podatkowe pełnią również funkcję społeczną i ekologiczną, wspierając takie działania, jak: termomodernizacja, inwestycje w odnawialne źródła energii czy wsparcie dla większych rodzin.

To tylko niektóre z wielu zalet, jakie oferują ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i nie tylko.

Ulga podatkowa a ulgi na składki ZUS

W biurze rachunkowym Trasted czasami spotykamy się z myleniem dwóch, podobnie brzmiących pojęć, które jednak w rzeczywistości dotyczą zupełnie innych zagadnień. Chodzi nam o ulgi podatkowe a ulgi na składki ZUS.

Warto zatem wiedzieć, że ulgi na składki ZUS umożliwiają przedsiębiorcom zmniejszenie obciążeń związanych z obowiązkowymi płatnościami w ramach ubezpieczeń społecznych. Dzięki tym ulgom, nowi przedsiębiorcy oraz ci, którzy spełniają określone kryteria, mogą płacić niższe składki, co znacznie obniża koszty prowadzenia działalności, szczególnie w początkowym okresie. Wśród ulg na składki ZUS, wyróżniamy przede wszystkim:

Dzięki nim przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić środki na początkowym etapie prowadzenia działalności lub w przypadku osiągania mniejszych przychodów w danym okresie, co przyczynia się do łatwiejszego zarządzania płynnością finansową i redukcji początkowych barier w prowadzeniu biznesu.

Jak więc widzisz, ulgi podatkowe dotyczą bezpośrednio podatku dochodowego, pozwalając na obniżenie kwoty podatku należnego lub dochodu, z którego ten podatek jest obliczany. Są to zatem odliczenia, które mają wpływ na obciążenia podatkowe przedsiębiorcy i dotyczą różnych aspektów działalności. Z kolei ulgi na składki ZUS koncentrują się wyłącznie na obniżeniu kosztów, związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Nie mają one więc wpływu na obciążenie podatkowe przedsiębiorcy, ale zmniejszają bieżące koszty prowadzenia działalności poprzez obniżenie składek wymaganych przez ZUS.

Kwota wolna od podatku

Choć kwota wolna od podatku jest przez wiele osób traktowana w kategorii „ulgi podatkowej”, postanowiliśmy rozgraniczyć ją od innych ulg z racji jej charakterystyki. Mianowicie kwota wolna od podatku jest częścią dochodu, od której nie płaci się podatku dochodowego. Jest ona definiowana ustawowo i ma na celu zapewnić obywatelom pewien poziom dochodu, który nie jest obciążony podatkiem. Takie rozwiązanie sprzyja budowaniu oszczędności i poprawie domowego budżetu, gdyż kwota wolna od podatku dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale wszystkich podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych.

Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł rocznie, co oznacza, że dopóki nie przekroczysz dochodu o tej wartości, nie zapłacisz podatku dochodowego. Będzie on naliczany dopiero od nadwyżki ponad 30 000 zł.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w 2024 roku!

W 2024 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z szeregu ulg podatkowych, które mają na celu wsparcie, oszczędność i rozwój działalności gospodarczej. Zasady i warunki poszczególnych ulg mogą zmieniać się z roku na rok, dlatego warto zapoznać się z najnowszymi informacjami. W ten sposób możliwe jest dostosowanie swojej działalności do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego i podatkowego. Przyjrzyjmy się więc ulgom podatkowym, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy (i nie tylko) w 2024 roku!

Ulga na internet

Ulga na internet pozwala odliczyć od dochodu koszty związane z użytkowaniem internetu. Odliczenie jest skierowane do osób, których dochody są opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem. Z ulgi można skorzystać przez dwa kolejne lata podatkowe, a maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł. Prawo do rozliczenia ulgi dla osób, opodatkowanych skalą podatkową, jest jednak możliwe tylko wtedy, jeśli wydatki na internet w ramach ulgi, nie były wcześniej zaliczone do kosztów podatkowych działalności gospodarczej.

Ulga B+R (badawczo-rozwojowa)

Ulga jest przeznaczona dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. W takiej sytuacji możliwe jest odliczenie od 100% do 200% kwalifikowanych wydatków, w zależności od rodzaju kosztów i działalności. Koszty kwalifikowane są natomiast szczegółowe określone w przepisach. Bardzo ważne jest, iż ulga B+R pozwala odliczyć od dochodu te same wydatki, które były już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Ulga na robotyzację

Podobnie jak wwpoprzednim przypadku, również ulga na robotyzację jest skierowana do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, i którzy inwestują w robotyzację. Opisywana ulga pozwala odliczyć od dochodu 150% kosztów: 100% kosztów, zaliczanych do kosztów podatkowych oraz 50% tych kosztów w ramach ulgi.

Ulga obejmuje jednak tylko te koszty, które zostały poniesione w latach 2022-2026. Ponadto ulgę odlicza się w zeznaniu rocznym za rok, w którym poniesiono koszty. Jeżeli natomiast w danym roku wykazano stratę lub niższe dochody niż kwota odliczenia, wówczas można skorzystać z ulgi na robotyzację w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych, następujących po roku, w którym skorzystano lub uzyskano prawo do odliczenia.

Ulga na prototyp

Z ulgi na prototyp mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Opcja dostępna tylko w przypadku, jeśli przedsiębiorca ponosi wydatki, dotyczące produkcji próbnej i wprowadzania na rynek nowego produktu. W ramach ulgi na prototyp można odliczyć 130% kosztów: 100% jako koszt uzyskania przychodów oraz 30% w ramach ulgi. Warto jednak pamiętać, że maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z działalności pozarolniczej.

odliczenia od podatku

Ulga termomodernizacyjna

Ulga jest dostępna dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy przeprowadzają inwestycje, ukierunkowane na oszczędność energii lub przejście na odnawialne źródła energii. Z ulgi można skorzystać bez względu na formę opodatkowania. Maksymalne wydatki, które można odliczyć od dochodu lub przychodu, nie mogą jednak przekraczać 53 000 zł. Muszą być również udokumentowane fakturą z podatkiem VAT (jeśli nie zostanie on odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług). Co ważne, tego rodzaju wydatki, które nie zostały pokryte w dochodzie lub przychodzie w danym roku podatkowym, można odliczyć przez kolejne 6 lat, począwszy od końca roku podatkowego, w którym doszło do pierwszego wydatku.

Ulga dla rodzin 4+

Jak sama nazwa wskazuje, ulga dla rodzin 4+ jest skierowana do osób, które wychowują minimum czwórkę dzieci. Ulga dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego dla przychodów, które w skali roku nie przekraczają 85 528 zł dla każdego z rodziców. Przychody mogą być uzyskane w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie, zasiłku macierzyńskiego lub działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, dzieci, którymi opiekuje się rodzic, muszą być:

 • małoletnie,
 • w dowolnym wieku, ale pod warunkiem, że otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • poniżej 25. roku życia, jeżeli się uczą i nie otrzymywały w danym roku dochodów, opodatkowanych według podatku liniowego lub ryczałtu, a także nie osiągnęły przychodów wyższych niż 12-krotność renty socjalnej za 2023 rok (19 061,28 zł).

Ulga dotyczy każdego rodzica i forma opodatkowania przychodów nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna jest dla osób z niepełnosprawnością lub dla osób, które utrzymują taką osobę. Ulga pozwala rozliczyć:

 • Wydatki nielimitowane (mogą być odliczone w całości) i należą do nich m.in.: adaptacja i wyposażenie mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnością, przystosowanie pojazdów mechanicznych lub zakupów, naprawę albo najem wyrobów medycznych.
 • Wydatki limitowane (odliczenie jest objęte limitem kwotowym) i należą do nich m.in.: zakup leków, opłacenie przewodników dla osób niewidomych lub osób z niepełnosprawnością ruchową, lub utrzymanie psa asystującego.

Jak więc widać, w ramach niniejszej ulgi można rozliczyć wydatki, które zostały poniesione na rehabilitację lub były związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Ulgi z tytułu darowizny

Osoby, które chcą skorzystać z tego rodzaju ulgi, muszą pamiętać, iż kwota darowizny nie może przekroczyć 6% dochodu (przychodu) i niezbędne jest posiadanie dokumentacji, która potwierdza przekazanie darowizny. Ulgę można rozliczyć z tytułu np. darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze lub darowizny krwi i jej składników.

Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną

Ulga jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się nabyć udziały (akcję) w alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI) lub spółce kapitałowej. Ulga pozwala na odliczenie od dochodu 50% wydatków, poniesionych na nabycie udziałów w spółce. Prawo do odliczenia mają przedsiębiorcy, których działalność jest opodatkowana według skali podatkowej lub podatku liniowego. 

Ulga na złe długi

Jeśli przedsiębiorca ma nierozliczone należności, dla których upłynęło 90 dni od dnia terminu płatności, wówczas może skorzystać z ulgi na złe długi. Pozwala ona odliczyć od dochodu wartość nieopłaconych należności, co umożliwia zmniejszenie podstawy opodatkowania. Warto również udokumentować próby windykacji oraz fakt, że dług nie został uregulowany do dnia złożenia zeznania podatkowego.

Ulga dla seniora

Ulga podatkowa dla seniora jest skierowana do osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Dotyczy zatem kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia. Ulga zwalnia z podatku dochodowego przychody do 85 528 zł w danym roku. Przychody mogą być uzyskane z umowy o pracę, umowy zlecenie czy działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia forma opodatkowania. Warunkiem skorzystania z ulgi jest natomiast niepobieranie emerytury z ZUS.

Ulga na ekspansję (marketing)

Ulga na ekspansję umożliwia odliczenie od dochodu 200% kosztów związanych z działaniami marketingowymi na rzecz ekspansji rynkowej (np. uczestnictwo w targach, działania promocyjne). Wskazane 200% poniesionych kosztów, dotyczy: 100% w ramach kosztu uzyskania przychodu oraz kolejnych 100% jako odliczenie w ramach ulgi. Z tej opcji mogą skorzystać osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, opodatkowaną według skali podatkowej lub podatku liniowego. Maksymalna kwota odliczeń w danym roku podatkowym wynosi 1 000 000 zł.

Ulga IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)

Ulga IKZE pozwala odliczyć od dochodu wpłaty, dokonane na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, co dodatkowo sprzyja budowaniu dodatkowych oszczędności emerytalnych. Z ulgi mogą skorzystać tylko osoby, które rozliczają się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Maksymalna wartość wpłat (a jednocześnie odliczeń od dochodu lub przychodu) za 2023 rok wynosi: 8 322 zł oraz 12 483 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą).

Ulga na sponsoring

Jeśli przedsiębiorca ponosi wydatki na działalność sportową, kulturalną lub naukową, a jego firma jest opodatkowana według zasad ogólnych lub podatku liniowego, wówczas może skorzystać z ulgi na sponsoring. Pozwala ona odliczyć od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów związanych z tego typu działalnością. Ulga pozwala zatem rozliczyć w podatku dochodowym aż 150% kosztów: 100% jako koszt uzyskania przychodu oraz 50% jako odliczenie w ramach ulgi na sponsoring.

co można odliczyć od podatku dochodowego

Ulga na terminal płatniczy

Ulga na terminal płatniczy jest skierowana do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem. Przedsiębiorcy mogą odliczyć od dochodu koszty związane z zakupem i instalacją terminali płatniczych. Ważne jest, iż ulga przysługuje niezależnie od tego, czy odliczenia zostały uwzględnione już w kosztach uzyskanych przychodów. Ulga na terminal płatniczy daje możliwość odliczenia kosztów w wysokości do 2500 zł (jeśli podatnik podlega zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej) lub 1000 zł (w pozostałych sytuacjach).

Ulga na zabytki

Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą, która jest opodatkowana według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu, i jest właściciel lub współwłaścicielem zabytkowej nieruchomości, wówczas może odliczyć 50% wydatków, które są związane z: funduszem remontowym lub pracami konserwatorskimi i restauratorskimi. Maksymalna kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć 500 000 zł.

Ulga na powrót

Ulga na powrót jest dostępna dla osób, które wracają z zagranicy do Polski. Aby skorzystać z ulgi, okres mieszkania poza Polską, musi dotyczyć co najmniej trzech następujących po sobie lat kalendarzowych. Co więcej, taka osoba nie może mieć miejsca zamieszkania w Polsce od początku roku (w którym doszło do przeprowadzki) do dnia poprzedzającego powrót.

Jeśli powyższe warunki są spełnione, wówczas można skorzystać z ulgi na powrót, która polega na zwolnieniu z opodatkowania dla przychodów do kwoty 85 528 zł. Przychody mogą być uzyskiwane w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie, zasiłku macierzyńskiego lub działalności gospodarczej (bez względu na formę opodatkowania). Z ulgi można korzystać przez okres czterech następujących po sobie lat

Ulga dla młodych

Osoby, które mają poniżej 26. lat, mogą być zwolnione z opodatkowania rocznych przychodów do kwoty 85 528 zł. Ulga dotyczy jednak tylko tych przychodów, które są uzyskane z:

Ulga dla młodych nie dotyczy przychodów uzyskanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej!

Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

Aby odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, konieczne jest, aby składki były rzeczywiście zapłacone (powinno być to udokumentowane) oraz nieuwzględnione do kosztów uzyskania przychodu. Ta ulga podatkowa jest dostępna dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych opłacających składki na własne ubezpieczenie społeczne. Dzięki niej można natomiast zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest możliwe dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, opodatkowaną: podatkiem liniowym, ryczałtem oraz kartą podatkową. Z ulgi nie mogą skorzystać natomiast przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę, opodatkowaną według zasad ogólnych. Podobnie jak w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne, również w tej sytuacji odliczenie pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania dochodu.

Wspólne rozliczenie małżonków

Wspólne rozliczenie małżonków jest dostępne tylko dla tych osób, które rozliczają się według skali podatkowej. Jeżeli więc jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem lub podatkiem liniowym, wówczas nie można skorzystać z tej ulgi. Małżonkowie mogą natomiast skorzystać z ulgi, jeśli są małżeństwem przez minimum miesiąc w roku podatkowym. 

Wspólne rozliczenie małżonków pozwala na uzyskanie łącznej kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 000 zł, a z kolei drugi próg podatkowy na skali podatkowej w wysokości 32%, pojawia się dopiero po przekroczeniu 240 000 zł łącznego dochodu małżonków. 

Ulga na dziecko (prorodzinna)

Ulga prorodzinna jest skierowana do osób, które są:

 • rodzicem,
 • opiekunem,
 • pełnią funkcję rodziny zastępczej.

Dochody muszą być ponadto uzyskiwane według skali podatkowej. Jeżeli natomiast działalność gospodarcza jest opodatkowana według podatku liniowego lub ryczałtu, ale jednocześnie dana osoba osiąga dochodu z umowy o pracę, wówczas można odliczyć od nich należną ulgę. Ulga prorodzinna jest możliwa do rozliczenia tylko dla jednego z rodziców lub opiekunów za każdy miesiąc, jeśli przynajmniej przez jeden dzień sprawował w nim opiekę nad dzieckiem. 

W jakich sytuacjach masz prawo skorzystać z ulgi na dziecko?

 1. Gdy w danym roku podatkowym masz jedno małoletnie dziecko i jeśli:
 • przez cały rok podatkowy jesteś w związku małżeńskim, a łączne dochody Twoje i małżonka nie przekroczyły 112 000 zł.
 • Jeśli wychowujesz dziecko samotnie, a Twoje dochody również nie przekroczyły 112 000 zł.
 • Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim przez cały rok lub jego część, a Twój dochód nie przekroczył 56 000 zł.
 1. Gdy masz co najmniej dwoje dzieci albo dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub rentą socjalną, możesz korzystać z ulgi niezależnie od wysokości Twojego dochodu.

W zależności od liczby dzieci, kwoty odliczenia od podatku, przedstawiają się następująco:

 • Na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie).
 • Na drugie dziecko – tak samo, 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie).
 • Na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie).
 • Na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł miesięcznie (2 700,00 zł rocznie).

Nie ma ograniczeń co do liczby dzieci uprawniających do ulgi, ale należy pamiętać, że ulga dotyczy:

 • Dzieci małoletnich oraz dzieci do 25. roku życia, które kontynuują naukę lub otrzymują zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną.
 • Dla dzieci powyżej 18. roku życia, które pracują, ale ich dochód w roku 2023 nie przekroczył 19 061,28 zł.

Rozliczenie ulgi wymaga wypełnienia formularza PIT/O, gdzie należy podać liczbę dzieci oraz ich dane osobowe, takie jak numer PESEL i daty urodzenia.

Z których ulg podatkowych skorzystasz w 2024 roku? 

W 2024 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych ulg, które mają na celu redukcję obciążenia podatkowego i wspieranie poszczególnych aspektów działalności gospodarczej. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą również skorzystać z ulg związanych z opłacaniem składek ZUS: ulgi na start, preferencyjnych składek czy Małego ZUS-u, które obniżają szczególnie początkowe koszty prowadzenia biznesu. Warto również wiedzieć, że ulgi podatkowe wspierają nie tylko przedsiębiorców, ale również osoby prywatne w takich obszarach, jak: opieka nad dziećmi czy pomoc osobom z niepełnosprawnością. 

Wiele z wymienionych ulg, wymaga jednak dokładnie dokumentacji i spełnienia określonych warunków. Właśnie dlatego zrozumienie i właściwe wykorzystanie dostępnych ulg podatkowych, jest kluczowe w kontekście optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawy jakości życia podatników. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że niektóre ulgi podatkowe mogą być mniej zrozumiałe od innych. Jeżeli więc masz problem z rozpoznaniem, która ulga Ci przysługuje, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym Trasted i skorzystaj z naszej pomocy!

Zamów kontakt

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.