+48 798 099 461 Wrocław, ul. Długa 68D Pn - Śr : 10:00 - 18:00 | Czw - Pt : 7:00 - 15:00

Najniższa krajowa 2024: ile na rękę dla pracownika?

Rekordowa podwyżka najniższej krajowej w 2024 roku to temat, który interesuje zarówno pracowników, jak i pracodawców. Trudno się temu dziwić, bo wzrost płacy minimalnej o 700 zł brutto, przyniesie wiele konsekwencji dla rynku pracy – i to nie zawsze tych pozytywnych. Aby ułatwić zrozumienie zmian w płacy minimalnej netto i brutto, a także jej skutków, przygotowaliśmy kompletny poradnik, w którym wyjaśniamy wszystkie najważniejsze kwestie. Poznaj szczegóły dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2024 roku. Bądź przygotowany na to, co przyniesie przyszłość!

Najniższa krajowa 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Nie da się ukryć, że podwyżki płacy minimalnej w 2024 roku to odpowiedź na zmieniającą się sytuację ekonomiczną w Polsce. Mają one na celu zapewnienie pracownikom godziwych warunków życia, ale jednocześnie stawiają wyzwanie dla pracodawców w optymalnym planowaniu wyższych kosztów zatrudnienia. Aby dokładnie zrozumieć poszczególne kwoty najniższej krajowej netto i brutto, a także minimalnej stawki godzinowej, warto zapoznać się z definicją obu pojęć. Ich rozróżnienie jest bowiem kluczowe dla poprawnego określenia swojego wynagrodzenia.

 • Mówiąc o najniższej krajowej, chodzi o minimalne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę.
 • Wzrost płacy minimalnej zachodzi jednak również w stawce godzinowej, która jest bardzo istotna dla osób, zatrudnionych w ramach umowy zlecenie.

Niezwykle ważne jest ponadto zrozumienie, iż minimalna stawka za godzinę pracy dotyczy umów zlecenie i świadczonych usług. Jej kwota nie bierze się z podzielenia najniższej krajowej przez liczbę godzin pracy. Najniższa krajowa ma bowiem zastosowanie w przypadku umów o pracę. Są to więc dwie odrębne kategorie, których nie należy łączyć. 

Wszystkie najważniejsze informacje na temat najniższej krajowej w 2024 roku znajdują się również w „Rozporządzeniu w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.”.

Ile wynosi najniższa krajowa w 2024 roku?

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł brutto. Nie jest to jednak ostateczna kwota, gdyż czeka nas jeszcze jedna podwyżka. Od 1 lipca 2024 roku najniższa krajowa wzrośnie bowiem do 4300 zł brutto. Jest dość znaczące zwiększenie płacy minimalnej w stosunku do ubiegłego roku. Wówczas najniższa krajowa brutto wynosiła odpowiednio: 3490 zł (od stycznia do czerwca) oraz 3600 zł (od lipca do grudnia).

płaca minimalna 2024

Najniższa krajowa 2024 netto – ile na rękę?

Wartość wynagrodzenia wyrażona w kwocie brutto mówi niewiele. Pracowników interesuje bowiem to, co otrzymają „na rękę”, czyli najniższa krajowa netto. Od 1 stycznia 2024 roku wyniesie ona 3221,98 zł, natomiast od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do 3261,53 zł. W porównaniu więc do roku poprzedniego, podwyżka jest naprawdę istotna i wynosi odpowiednio: 512,50 zł (za okres styczeń-czerwiec) oraz 477,67 zł (w okresie lipiec-grudzień).

Przypominamy jednak, że ostateczna i dokładna kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dla każdego pracownika zależy od wielu czynników (np. złożenia PIT-2, uczestnictwa w PPK czy skorzystania z dostępnych ulg i odliczeń). Podane wartości najniższej krajowej netto w 2024 roku dotyczą natomiast scenariusza, w którym pracownik ukończył 26. rok życia, nie korzysta z PPK, złożył PIT-2 i osiąga przychody z jednego stosunku pracy w miejscu swojego zamieszkania. Jeśli natomiast zmienimy którykolwiek z wyżej wymienionych czynników (np. uwzględnienie PPK), wówczas mogą pojawić się zmiany w wysokości płacy minimalnej netto.

Najniższa krajowa 2024 na godzinę – netto i brutto

Zmiany wynagrodzenia za pracę dotyczą również minimalnej stawki godzinowej, która – przypominamy – dotyczy przede wszystkim umów zlecenie. Od 1 stycznia 2024 roku wyniesie ona 27,70 zł brutto. Podobnie jak w przypadku najniższej krajowej, także stawka godzinowa zostanie zwiększona w połowie roku – od 1 lipca 2024 roku będzie to 28,10 zł brutto.

Warto jednak zaznaczyć, że płaca minimalna netto na godzinę w przypadku umowy zlecenie zależy od kilku czynników. Wsród nich należy wyszczególnić m.in.: wiek osoby zatrudnionej, posiadanie statusu studenta czy dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jeśli natomiast przyjmiemy, że osoba zatrudniona na umowie zlecenie zechce opłacać dobrowolną składkę chorobową, wówczas jej wynagrodzenie godzinowe netto („na rękę”) od 1 lipca 2024 roku wyniesie 22,07 zł.

Dwukrotny wzrost płacy minimalnej – w styczniu i lipcu

Wiele osób zastanawia się, dlaczego kolejny raz obserwujemy dwukrotny wzrost płacy minimalnej w jednym roku? Przede wszystkim jest to odpowiedź na przewidywaną inflację oraz rosnące koszty życia. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje możliwość wprowadzenia dwóch terminów zmiany wysokości najniższej krajowej. Jest to możliwe, gdy prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na kolejny rok wynosi co najmniej 105%, co oznacza przewidywaną inflację na poziomie minimum 5%. Jest to mechanizm, który ma na celu ochronę realnej siły nabywczej wynagrodzeń w obliczu inflacji. Według GUS natomiast, prognozowana inflacja na 2024 rok wynosi 6,6%, co również zostało zapisane w art. 17 Ustawy Budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie na przestrzeni lat 2020-2024

Wzrost najniższej krajowej w 2024 roku jest kontynuacją trendu z ostatnich lat, gdzie obserwowaliśmy systematyczne podnoszenie minimalnych stawek wynagrodzenia. Jak już wspomnieliśmy, płaca minimalna w 2023 roku wyniosła 3490 zł brutto od stycznia i 3600 zł brutto od lipca. Podwyżki są więc znaczące. Porównanie najniższej krajowej brutto z lat 2018-2024 doskonale prezentuje poniższa lista:

 • 2100 zł – od 01.01.2018
 • 2250 zł – od 01.01.2019
 • 2600 zł – od 01.01.2020
 • 2800 zł – od 01.01.2021
 • 3010 zł – od 01.01.2022
 • 3490 zł – od 01.01.2023
 • 3600 zł – od 01.07.2023
 • 4242 zł – od 01.01.2024
 • 4300 zł – od 01.07.2024.

Oczywiście, wszyscy doskonale wiemy, że wskaźnik inflacji w minionych latach nie należał do najniższych. To oznacza, że wraz ze wzrostem minimalnej pensji rosły również koszty życia

minimalna krajowa 2024

Jak obliczyć najniższą krajową netto?

Powiedzieliśmy już, że najniższa krajowa netto w 2024 roku wyniesie 3221,98 zł (od stycznia do czerwca) oraz 3261,53 zł (od lipca do grudnia). Ostateczna wartość może natomiast różnić się od indywidualnych wyborów i sytuacji. Aby lepiej zrozumieć tę kwestię, przygotowaliśmy bardzo proste wskazówki, które pomogą Ci zrozumieć, jak obliczyć najniższą krajową netto w 2024 roku z uwzględnieniem obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także podatku dochodowego.

Załóżmy więc, że od 1 stycznia zarabiasz najniższą krajową, czyli 4242 brutto. W takiej sytuacji obliczenie wynagrodzenia netto, czyli kwoty, którą otrzymasz „na rękę”, wygląda następująco:

 • Od kwoty brutto należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe). Biorąc pod uwagę najniższą krajową w 2024 roku, składki wynoszą: 414,02 zł na ubezpieczenie emerytalne (9,76% x 4242 zł), 63,63 zł na ubezpieczenie rentowe (1,50% x 4242 zł) oraz 103,93 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45% x 4242 zł).
 • Oprócz tego należy uwzględnić także składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która w tym przypadku wynosi 329,44 zł.
 • Na końcu trzeba wyliczyć jeszcze podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Następnie można wyznaczyć samą wartość zaliczki, która w naszym przykładzie wynosi 109 zł.

Po zsumowaniu wszystkich wymienionych wyżej kosztów i odjęciu ich od najniższej krajowej w 2024 roku, otrzymujemy wartość płacy minimalnej netto, która wynosi 3221,98 zł.

Płaca minimalna netto 2024 dla osób poniżej 26 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, korzystają z atrakcyjnej ulgi podatkowej, zwanej Zerowym PIT dla Młodych. Dzięki niemu nie płacą podatku dochodowego, dopóki zarobiona przez nich kwota w skali roku nie przekracza 85 528 zł brutto. W przypadku natomiast wyższych zarobków, płacą jedynie podatek od nadwyżki. Tym samym płaca minimalna netto u osób poniżej 26. roku życia może być wyższa, bo z kwoty brutto nie zostanie potrącony podatek dochodowy.

Co zmienia wzrost płacy minimalnej w kontekście pracowników i pracodawców?

Rekordowy wzrost najniższej krajowej w 2024 roku niesie ze sobą liczne konsekwencje. 

 • Dla pracowników, wyższa płaca minimalna jest przede wszystkim szansą na poprawę sytuacji materialnej. W obliczu rosnących kosztów życia, każda podwyżka wynagrodzenia to ważne wsparcie dla domowego budżetu. 
 • Z drugiej jednak strony mamy pracodawców, dla których wzrosną w ten sposób koszty zatrudnienia pracownika. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że koszty, które ponosi pracodawca, są znacznie wyższe niż pensja pracownika. Jeśli przyjmiemy, że pracodawca zatrudnia pracownika, oferując mu najniższą krajową w wysokości 4300 zł brutto, to wówczas jego realny koszt zatrudnienia wynosi prawie 5200 zł.

Właśnie dlatego – z perspektywy przedsiębiorców – tak duży wzrost płacy minimalnej w 2024 roku jest dość kontrowersyjnym posunięciem. Dotyczy to szczególnie małych i średnich firm. Wiąże się to bowiem ze znaczącą podwyżką kosztów zatrudnienia, co może wpłynąć na konkurencyjność i stabilność finansową przedsiębiorstwa.

Więcej informacji i prognoz w tym temacie przedstawiliśmy w innym artykule, który dotyczy wpływu wzrostu płacy minimalnej na rynek pracy.

Najniższa krajowa 2024 – ile na rękę?

Podsumowując, podwyżka najniższej krajowej i minimalnej stawki godzinowej, dotyczy szerokiej grupy osób. Są oni zatrudnieni zarówno w ramach umowy o pracę, jak i niektórych umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenie). Bezpośrednią konsekwencją wzrostu płacy minimalnej w 2024 roku będzie z pewnością poprawa sytuacji materialnej niektórych pracowników. Jednocześnie jednak zauważymy wzrost kosztów zatrudnienia po stronie pracodawców. 

Na koniec, jeszcze raz przypominamy odpowiedź na pytanie, ile wynosi najniższa krajowa w 2024 roku?

 • Od 1 stycznia wartość płacy minimalnej to 4242 zł brutto (3221,98 zł netto „na rękę”)
 • Od 1 lipca płaca minimalna wynosi natomiast 4300 zł brutto (3261,53 zł netto „na rękę”)
 • Minimalna stawka godzinowa równa się natomiast 27,70 zł brutto (od stycznia do czerwca) oraz 28,10 zł brutto (od lipca do grudnia).

Jak wielokrotnie wspominaliśmy w artykule, ostateczne kwoty minimalnej krajowej netto mogą się różnić w zależności od indywidualnych czynników.

Mamy nadzieję, że po lekturze naszego artykułu wiesz więcej na temat wynagrodzenia minimalnego, jego definicji, struktury kosztów, a także bezpośredniego wpływu na sytuację pracowników oraz pracodawców. W Trasted służymy pomocą, rozwiewamy wątpliwości i odpowiadamy na najpilniejsze pytania Polaków!

Zamów kontakt

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.