Dla kogo Mały ZUS+ 2020? Biuro rachunkowe odpowiada! - Trasted
+48 798 099 461 Wrocław, ul. Długa 68D Pn - Śr : 10:00 - 18:00 | Czw - Pt : 7:00 - 15:00

Dla kogo Mały ZUS+ 2020? Biuro rachunkowe odpowiada!

Przedsiębiorca w Polsce może więcej niż sądzi. Mały ZUS+ to kolejna ulga, z której mogą skorzystać firmy, spełniające kilka podstawowych kryteriów. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z szansy na niższe koszty? Ile wynosi Mały ZUS+? Spójrzmy na podstawę prawną ulgi, z której ma skorzystać nawet 300 000 małych przedsiębiorstw!

Mały ZUS+ 2020: ile wynosi?

Przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu 5 lat przysługuje możliwość skorzystania z ulgi „Mały ZUS+”. Polega ona na płaceniu niższych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. Ich wysokość jest zależna od podstawy ustalanej w oparciu o dochód z działalności gospodarczej w roku poprzednim.

Ulga jest więc dla wszystkich przedsiębiorców, którzy:

 • Prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG lub są wspólnikami spółki cywilnej.
 • Osiągnęli przychód z działalności gospodarczej nie większy niż 120 000 zł za cały rok poprzedni. Limit przychodu jest proporcjonalnie niższy w przypadku przedsiębiorców, prowadzących działalność tylko przez część poprzedniego roku.

Podstawę opodatkowania ustala się raz w roku. Mieści się ona między: 30% minimalnego wynagrodzenia, a 60% przeciętnego i prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w 2020 roku. Biorąc pod uwagę, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w bieżącym roku ustalono  na wysokość 5227 zł, 60% ze wskazanej sumy daje wartość 3136,20 zł.

W każdym momencie można uiszczać wyższe składki na rzecz ubezpieczenia społecznego.

mały zus+

Dla kogo nie jest Mały ZUS Plus?

W grupie wykluczonych znajdują się przedsiębiorcy, którzy:

 • Nie spełniają wcześniej wymienianych kryteriów.
 • W roku poprzednim prowadzili działalność krócej niż 60 dni.
 • Rozliczający się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia sprzedaży VAT (w roku poprzednim).
 • Spełniają warunki do opłacania składek preferencyjnych.
 • Świadczą usługi wobec byłego pracodawcy, którymi zajmowali się, pracując u niego w roku trwającym lub poprzednim.
 • Są wspólnikami spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.

Mały ZUS+ nie jest również dla twórców i artystów.

Jak złożyć wniosek o Mały ZUS+?

Złożenie wniosku, uprawniającego do skorzystania z Małego ZUS-u Plus polega na:

 • Wyrejestrowaniu się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu, rozpoczynającym się od 05 10 (lub 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności, a nie korzystałeś z Małego ZUS-u+).
 • Zgłoszeniu się do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA (ZUS ZZA wykorzystaj wtedy, gdy podlegasz tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu) z kodem tytułu, zaczynającym się od 05 90 lub 05 92 w przypadku osób z rentą, przysługującą z powodu niezdolności do pracy.

Wniosek nie jest więc trudny, ale konieczny. Nie przegap właściwego momentu, który pozwoli Ci na niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej!

składanie wniosków z biurem rachunkowym

Spójny system ulg dla przedsiębiorców.

Mały ZUS+ to spójna część złożonego systemu ulg, oferowanych przedsiębiorstwom w Polsce.

W artykule poświęconym szansom dla nowych firm na uiszczanie niższych składek, przedstawione zostały dwie ulgi: ulga na start oraz preferencyjne składki ZUS. Mały ZUS+ jest ich uzupełnieniem. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca może skorzystać z:

 • Ulgi na start przez 6 miesięcy.
 • Preferencyjnych składek przez 24 miesiące.
 • Małego ZUS-u Plus przez 36 miesięcy.

Tym samym przez ponad pięć lat od momentu założenia firmy, można liczyć na niższe składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wytycznych.

Tnij koszty z Trasted.

Biuro rachunkowe Trasted powstało z myślą o potrzebach firm. Nie zapominaj, że również jestem przedsiębiorcą. Rozumiem więc kłopoty, z którymi się borykasz na co dzień! Z przyjemnością pomogę w minimalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i przedstawię rozwiązania, które pozwolą skupić się na rozwoju przedsiębiorstwa. Mały ZUS+ to jedna z wielu szans na przemyślane prowadzenie firmy. Zgłoś się do Trasted, a z chęcią opowiem więcej.

Zamów kontakt

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.