+48 798 099 461 Wrocław, ul. Długa 68D Pn - Śr : 10:00 - 18:00 | Czw - Pt : 7:00 - 15:00

Czy osoba bezrobotna może pracować na umowie zlecenie?

O ile oczywiste jest, że osoba bezrobotna – zarejestrowana w Urzędzie Pracy – nie może wykonywać pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, o tyle wątpliwości budzą inne formy zatrudnienia, jak umowy cywilnoprawne. Nie wszyscy jednak wiedzą, że prawo polskie jest w tej kwestii niezwykle precyzyjne! Warto więc dowiedzieć się już teraz, czy osoba bezrobotna może pracować na umowie zlecenie lub o dzieło.

kim jest osoba bezrobotna

Kim jest osoba bezrobotna?

W celu dokładnego przedstawienia opisywanego problemu, należy zrozumieć, kim jest osoba bezrobotna. Według prawa do nabycia statusu osoby bezrobotnej nie można:

  • być zatrudnionym,
  • wykonywać innej pracy zarobkowej,
  • złożyć wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (być przedsiębiorcą).

Osoba bezrobotna cechuje się również tym, że jest pełnoletnia (w wieku produkcyjnym), nie odbywa kary pozbawienia wolności, a także jest osobą nieuczącą się. Co więcej, za bezrobotną uważa się tę osobę, która nie posiada więcej niż 2 hektary powierzchni rolnej.

Pojęcie „bezrobotnego” jest jasne, ale co z definicją „innej pracy zarobkowej”? To właśnie interpretacja tego zapisu wywołuje trudność wśród wielu osób.

Czym jest „inna praca zarobkowa”?

Rozwikłanie tajemnicy tego pojęcia dostarcza Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” z dnia 20 kwietnia 2004 roku. W art. 2 ust. 1 i pkt 11 znajduje się bowiem zapis, informujący, iż inna praca zarobkowa oznacza:

„[…] wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.”

Ważne jest również zaznaczenie, iż z perspektywy prawa nie ma żadnego znaczenia, czy z tytułu innej pracy zarobkowej, jest osiągane wynagrodzenie przez osobę bezrobotną lub starającą się o tenże status. Co więcej, bez znaczenia pozostaje również okres, na jaki została zawarta umowa, klasyfikowana, jako inna praca zarobkowa. Tym samym umowa o dzieło lub umowa zlecenie może trwać nawet przez jeden dzień, aby już utracić status osoby bezrobotnej lub uniemożliwić jego nabycie.

inna praca zarobkowa

Do kiedy należy przekazać informację do Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia?

Jeżeli osoba o statusie bezrobotnego podejmie zatrudnienie (także w formie innej pracy zarobkowej), musi w ciągu 7 dni przekazać tę informację do Urzędu Pracy. W związku z przekazaną informacją traci się oczywiście status osoby bezrobotnej oraz wszelkie prawa do zasiłków dla bezrobotnych. Wraz z informacją o podjęciu zatrudnienia należy również zgłosić okoliczności, które doprowadziły do utraty statusu bezrobotnego, a także prawa do zasiłku.

Jeżeli natomiast osoba bezrobotna nie poinformuje Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia, a pobierała świadczenia pieniężne, musi w ciągu 14 dni od poinformowania o podjęciu zatrudnienia, zwrócić kwoty świadczenia wraz z przekazaną zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy osoba bezrobotna może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Przypominamy, iż według prawa działalność nierejestrowana nie może osiągać przychodu miesięcznego, przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia brutto. Co więcej, osoba, które chce prowadzić ów działalność, nie może w ciągu poprzednich 60 miesięcy wykonywać działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę specyfikę działalność nierejestrowanej, nie jest ona przeszkodą w posiadaniu lub ubieganiu się o status osoby bezrobotnej. Należy jednak pamiętać, że rejestracja w Urzędzie Pracy jest jednoznaczna z zaakceptowaniem stanu gotowości do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Tym samym działalność nierejestrowana nie może przeszkadzać w stawianiu się w Urzędzie Pracy w wyznaczonych terminach czy przyjmowaniu proponowanych form wsparcia.

Wszelkie formy usprawiedliwiania się działalnością nierejestrowaną są więc z góry skazane na porażkę.

czy osoba bezrobotna może pracować na umowie zlecenie

Czy osoba bezrobotna może pracować na umowie zlecenie?

Podsumowując informacje i fakty zgromadzone w niniejszym artykule, można z całym przekonaniem stwierdzić, iż osoba bezrobotna nie może pracować na umowie zlecenie, umowie o dzieło, ani podejmować żadnej innej formy zatrudnienia, określanej również jako „inna praca zarobkowa”. Bez przeszkód można natomiast prowadzić działalność nierejestrowaną. W tym jednak przypadku należy pamiętać, iż prowadzona działalność nie może przeszkadzać w przyjmowaniu form wsparcia od Urzędu Pracy.

Po szczegółowe informacje lub indywidualne porady zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym Trasted!

Zamów kontakt

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.